Waarborgbeleid


Laaste opgedateer op 4 Junie 2021

Japan skêr waarborg

BEPERKTE WAARBORG TEEN DEFEKTEBELEID

Hierdie dokument stel die beperkte waarborg teen vir sekere produkte vervaardig deur Nippon Shears Pty Ltd ACN 641 863 578 as trustee vir The Adams Scissor Trust ABN 68 501 252 754, wat handel dryf as Japan Scissors ('Japan skêr','we','us', of'ons'). 'n Persoon wat 'n Japan Scissors-produk gekoop het, sal in hierdie dokument verwys word as 'jy'of'jou".

Japan Scissors se produkte word volgens hoë gehaltestandaarde vervaardig en word deur deeglike toetse en inspeksies ondergaan voordat dit aan jou verkoop word. As die koper, bykomend tot jou statutêre regte en remedies, waarborg Japan Scissors al sy produkte wat hy direk aan jou verkoop (produkte) teen gebrekkige vakmanskap vanaf die aankoopdatum deur jou vir die waarborgtydperk hieronder gespesifiseer.

Hierdie waarborg stel die bepalings van ons waarborg teen defekte uiteen. Ons waarborge is ook onderhewig aan ons aanlyn bepalings en voorwaardes, beskikbaar by https://www.japanscissors.com.au/pages/terms-of-service (Terme van verkoop).

Neem asseblief kennis dat hierdie waarborg teen defekte slegs staatgemaak kan word deur 'n koper wat produkte direk van ons gekoop het.

1. AUSTRALSIESE VERBRUIKERSREG VRYWARING

Ons goedere het waarborge wat nie onder die Australiese verbruikerswet uitgesluit kan word nie. U is geregtig op vervanging of terugbetaling vir 'n ernstige mislukking en vergoeding vir enige ander redelike voorsienbare verlies of skade. U is ook daarop geregtig om die goedere te laat herstel of vervang as die goedere nie van aanvaarbare gehalte is nie en die mislukking nie 'n groot mislukking is nie.

2. PRODUKTE DEUR WAARBORG GEDEK

Die volgende produkte word deur hierdie waarborg gedek vir die waarborgtydperk wat in die volgende tabel uiteengesit word, vanaf die datum waarop u die produk gekoop het.

Produk

waarborg tydperk 

Juntetsu skêr

Lewenslange waarborg

Ichiro Skêr

Lewenslange waarborg

Ander produkte (bv. skêre, skeermesse, haarsnybykomstighede, lemme en haarkamme) van Japan Scissors 

Lewenslange waarborg 

Mina Skêr

2 jaar waarborg

Jaguar Duitsland Skêr

1 jaar waarborg tensy anders gespesifiseer.

Yasaka Skêr (Seiki)

1 jaar waarborg


3. UITSLUITINGS

Hierdie waarborg is nie van toepassing op enige probleme in die produkte wat voortspruit uit enige probleme in die produkte wat voortspruit uit:

 • gereelde slytasie, insluitend dowwe of stomp lemme;
 • onbehoorlike gebruik, insluitend indien sodanige gebruik chemiese of fisiese skade aan die Produkte of dele van die Produkte (soos die lemme of die spanningversteller) tot gevolg het;
 • versuim om redelike sorg met betrekking tot die produkte te neem, insluitend indien sodanige versuim toevallige skade tot gevolg het (soos kap of laat val);
 • versuim om die produkte behoorlik te gebruik, in stand te hou, skerp te maak, skoon te maak, vas te maak of andersins te versorg in ooreenstemming met ons instruksiehandleidings;
 • die installering van die Produkte (indien van toepassing); of
 • ongemagtigde wysigings aan ons produkte.

4. TERUGGANG VAN GOEDERE

Ons sal slegs teruggawes van jou produk aanvaar indien:

 • die produk gebrekkig is, en jy voldoen aan die bepalings van hierdie waarborg en ons verkoopsbepalings; of
 • ons stem skriftelik in om die terugkeer van u produk te aanvaar.

5. DEFEKTE PRODUKWAARBORG

As jy jou produk as gebrekkig beskou en die waarborgtydperk (hierbo gedefinieer) het nie verstryk nie ten opsigte van:

 • jou produk; en
 • die fout met jou produk,

jy moet ons dadelik hiervan in kennis stel deur ons te kontak by hello@japanscissors.com.au

Wanneer u die vorm by ons invul, moet u die volgende insluit:

 • 'n volledige beskrywing van die fout (insluitend beelde en/of video's wat die fout demonstreer); en
 • jou bewys van aankoop van die produk direk vanaf ons (Produk Kwitansie).

6. HOU OP OM DIE PRODUK TE GEBRUIK

Sodra u agterkom dat u produk defektief kan wees, moet u onmiddellik ophou om die produk te gebruik.

7.1 HOE OM 'N EIS ONDER HIERDIE WAARBORG TE MAAK

7.2 SOdra ONS U VORM ONTVANG

As ons vasstel dat u produk defektief kan wees, sal ons u versoek om die produk op u koste na ons terug te stuur vir verdere inspeksie, insluitend enige bykomstighede, handleidings, dokumentasie of registrasie wat saam met die produk verskeep is (en u moet dit doen as dit wat ons versoek).

Ons behou die reg voor tot verdere inspeksie voordat ons u produk as gebrekkig beskou.

7.3 NA INSPEKSIE - WAARBORG IS NIE VAN TOEPASSING NIE

As ons volgens ons redelike mening bepaal dat jou produk nie defektief is nie, of as:

 • 'n Uitsluiting is van toepassing (hierbo gedefinieer) op jou produk;
 • die produk gediens is deur enige persoon anders as iemand wat skriftelik deur ons gemagtig is om die produk te diens,

dan ons mag ten opsigte van die produk, u teruggawe weier, nie 'n terugbetaling uitreik nie en enige derdeparty-uitgawes wat ons aangegaan het in verband met die inspeksie en evaluering van die produk deurgee.

As ons jou terugkeer weier en nie 'n terugbetaling uitreik nie, sal ons, by jou verkiesing, óf:

 • stuur die Produk terug na jou, op jou koste (ons behou die reg voor om vooruitbetaling te vereis ten opsigte van enige afleweringskoste wat deur jou betaalbaar is vir die stuur van 'n Produk aan ons ingevolge hierdie klousule);
 • hou of wegdoen met die produk.
 • NA INSPEKSIE - WAARBORG IS VAN TOEPASSING

As:

 • ons bepaal dat u produk foutief is;
 • ons het 'n produkkwitansie ten opsigte van u produk ontvang;
 • die Produkkwitansie wys dat jy die persoon is wat die Produk by ons gekoop het (hierdie waarborg is nie oordraagbaar nie);
 • geen uitsluiting is op u produk van toepassing nie; en
 • jy voldoen het aan die bepalings van hierdie waarborg, en die verkoopsbepalings,

dan ons sal óf:

 • krediteer jou met die volle bedrag wat vir jou produk betaal is (insluitend gestuurkoste as jy die produk aan ons gestuur het vir inspeksie) en jy kan 'n terugbetaling of omruiling versoek. Alle terugbetalings sal teruggekrediteer word na jou oorspronklike metode van betaling, tensy jy anders versoek en ons hierdie versoek goedkeur;
 • die produk binne 'n redelike tydperk te vervang, sonder enige verdere koste vir jou, op 'n tyd en plek wat redelikerwys deur ons aan jou in kennis gestel is; of
 • herstel die produk binne 'n redelike tydperk, sonder enige verdere koste vir jou, op 'n tyd en 'n plek wat redelikerwys deur ons aan jou in kennis gestel is.

As die probleem met jou produk groot is, kan jy kies watter van die drie aksies hierbo geneem word. As die probleem met jou produk is nie hoofvak, dan sal ons kies watter aksie om te neem.

As jy geregtig is op 'n terugbetaling onder hierdie waarborg en 'n terugbetaling soek vir die versending van die produk na ons terug vir inspeksie, moet jy vir ons 'n kwitansie vir hierdie verskepingskoste e-pos by die e-posadres hierbo. Ons sal nie versendingskoste terugbetaal sonder 'n kwitansie nie.

8. TERUGBETALINGS

Indien u versuim om te voldoen aan die bepalings van hierdie waarborg of die verkoopsbepalings ten opsigte van u produk wat die onderwerp is van 'n versoekte terugsending, insluitend gebrekkige produkte, kan ons, na ons goeddunke, slegs 'n gedeeltelike terugbetaling of geen terugbetaling ten opsigte van van sodanige produk, met dien verstande dat niks in hierdie waarborg bedoel is om die werking van enige vervaardigerswaarborge waarop u geregtig mag wees, of enige van u regte wat nie ingevolge toepaslike wet uitgesluit kan word, te beperk nie.

9. GEEN ANDER WAARBORGE NIE

Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, is alle uitdruklike of geïmpliseerde voorstellings en waarborge wat nie uitdruklik in hierdie waarborgdokument vermeld word nie, of in skriftelike bepalings en voorwaardes wat deur ons uitgereik is, uitgesluit.

10. AANSPREEKLIKHEID

Tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word, sluit ons enige aanspreeklikheid uit wat mag ontstaan ​​as gevolg van u 'n waarborg-eis in ooreenstemming met hierdie waarborgdokument.

11. JURISDIKSIE

Hierdie waarborgdokument word beheer deur die wette van Wes-Australië, Australië.

Japan Skêr Wit Logo

© 2024 Japan skêr, Aangedryf deur Shopify

  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Winkel betaal
  • Union Pay
  • Sien

  Teken aan

  Het jy jou wagwoord vergeet?

  Nog nie 'n rekening het nie?
  Skep nuwe rekening